Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

 

EwelinaEWELINA ŻANETA JASZCZUK - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunkach: logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ukończone kursy, szkolenia i warsztaty: kurs animatora czasu wolnego, warsztaty „Klub młodego nauczyciela: Jak formułować cele do zajęć przedszkolnych?, szkolenie „Organizacja zebrania z rodzicami wraz z zajęciem otwartym”, warsztaty „Aktywni Kreatywni”. Ponadto uzyskała kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez aktywne uczestnictwo w projektach wolontariackich, m.in. udział w studenckim pogotowiu lekcyjnym w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ELEOS.

Sama o sobie mówi, że jest osobą kreatywną i ciekawą świata, stale podnoszącą kwalifikacje.

 

 

 

MagdaMAGDA DZIEWIĄTKOWSKA - tytuł licencjata i magistra zdobyła w latach 2012-2017 na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Ruch jest naturalną, fizjologiczną potrzebą dziecka, jednocześnie warunkuje prawidłowy jego rozwój dlatego też interesuje się rozwojem motoryki małej i dużej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.„Praca w zawodzie nauczyciela jest jednym z najlepszych wyborów życiowych, jakie podjęłam - to moja pasja i powołanie. Staram się być dla dzieci nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. Codziennie razem odkrywamy to, co nowe i nieznane a każdy dzień jest dla nas przygodą i wyzwaniem. Uczymy się i bawimy w przyjaznej atmosferze, bo w takiej atmosferze najłatwiej osiągać sukcesy. Stawiam sobie za cel poznanie małych wychowanków i ukierunkowanie swojej pracy na ich indywidualne potrzeby pamiętając, że dzieciństwo to beztroski czas - czas najpiękniejszych wspomnień!  Dlatego radość i uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków”

Prywatnie jestem mamą 2-letniej Oli dlatego doskonale rozumiem troski i obawy rodziców o prawidłowy rozwój ich dzieci. Staram się nauczyć moich podopiecznych samodzielności, dać im miłość i poczucie bezpieczeństwa. Sama o sobie mówi że jest osobą otwartą, cierpliwą i uśmiechniętą, zawsze pełną chęci do pracy a nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, lecz także pasja.

 

imageJOANNA ILEWSKA - tytuł magistra zdobyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, będąc słuchaczem na studiach podyplomowych – oligofrenopedagogika. W latach 2012-2015 była członkiem Koła Młodych Wolontariuszy w ramach, którego przygotowywała imprezy okolicznościowe w białostockich przedszkolach i szkołach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w jednym z białostockich żłobków, a także wiele lat pracując jako niania.

Doskonaliła swój warsztat pracy poprzez różne kursy i warsztaty m.in.: „ Realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego”, „Planowanie pracy nauczyciela przedszkola oraz jej dokumentowanie”, „Analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego”, „Klub młodego nauczyciela: jak formułować cele do zajęć przedszkolnych? -różnice między celami a zadaniami”, „Klub młodego nauczyciela: przepis na dobrą zabawę – skuteczne projektowanie zajęć dydaktycznych”, „Aktywni kreatywni: zoom na kreatywność”, „Eksperymentowanie w różnych obszarach aktywności dziecka jako cecha nowej podstawy programowej w przedszkolu”,„Budowanie dobrych relacji nauczyciel-rodzic w szkole i przedszkolu”.

W pracy cechuje ją cierpliwość, zorganizowanie i odpowiedzialność. Do każdego dziecka stara się podchodzić indywidualnie. Pani Joanna organizuje ciekawe i kreatywne zabawy celem dostarczenia jak najwięcej wiadomości o otaczającym świecie.

 

 

zdjcie na stroANNA IGNACIUK - absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W roku 2014 uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Po uzyskaniu powyższego tytułu kontynuowała naukę na dwóch kierunkach studiów podyplomowych: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna

Uczestniczy w wielu kursach, warsztatach  i szkoleniach m.in.:"Duże sprawy w małych głowach","Analiza nowej podstawy programowej","Rozwijanie zainteresowań matematycznych..." "Wszystko na okągło"- propozycje prac plastycznych itp. Interesuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci.

Z wielką dumą patrzę na postępy moich podopiecznych. Wtedy czuję, że wybrałam właściwy zawód. W codziennej pracy z młodym człowiekiem cechuje mnie ogromna cierpliwość i szacunek do nich.

 

 

 

 

100 0949Iwona Czyżewska – tytuł licencjata zdobyła w latach 2012 – 2015 na kierunku pedagogika w specjalności wychowanie obronne z problematyką przestępczości w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Tytuł magistra zdobyła w roku 2017 na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym. Dzięki temu, że moje pociechy są już po etapie przedszkolnym łatwiej jest mi poznać i zrozumieć małych wychowanków i ukierunkować swoją pracę tak, aby uwzględnić ich indywidualne potrzeby.

Jestem osobą sumienną, zaangażowaną i cierpliwą. Powierzone mi obowiązki staram się wypełniać jak najlepiej potrafię. Nie boję się nowych wyzwań i chętnie stosuję nowatorskie rozwiązania.

 

 

 

Luiza

 

Luiza Kurbat -jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek pedagogika ze specjalnością animacja kultury z arteterapią, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Studia licencjackie ukończyłam w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończyłam warsztaty: „Projektowanie sytuacji twórczych” oraz „Sztuka spotkania”. Moje doświadczenie zawodowe to staż w Ośrodku Kultury na stanowisku instruktor kulturalno-oświatowy oraz staż w Rodzinnym Domu Dziecka, gdzie byłam wychowawcą i między innymi zajmowałam się dziećmi na świetlicy środowiskowej. Jestem osobą spokojną, cierpliwą i sumienną. Moje zainteresowania to podróże.