Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Super User
Kategoria:

Nasze przedszkole zapewnia:
•    fachową i troskliwą opiekę w godzinach: 6.30 do 17.00
•    trzy smaczne i zdrowe posiłki
•    wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
•    wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę
•    programy zgodne z wymaganiami MEN
•    zajęcia dodatkowe


Głównymi zadaniami przedszkola jest:
•    wspieranie rozwój dziecka i otwartość na jego potrzeby
•    uczenie dziecka jak radzić sobie z problemami
•    uczenie zasad współżycia w grupie
•    przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
•    wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem

W ramach stałej oferty proponujemy zajęcia, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu:

Rytmika

Dzieci poprzez zabawę uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.

Koło plastyczne

Zajęcia pobudzają twórczość młodego człowieka, dając możliwości swobodnego działania poprzez zaangażowanie w różne formy plastyczne.

Koło teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają u dzieci umiejętności wyrażania swoich emocji poprzez wcielanie się w różne postacie z bajek. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, co daje możliwość opanowania dość trudnej sztuki wystąpień, jak i ćwiczenie pamięci.

Język angielski

Dzieci od najmłodszych lat uczą się poprzez zabawę. Nauka języków jest bardzo ważnym elementem edukacji, dlatego też podczas zajęć z języka angielskiego łączymy naukę z zabawą. Sprawia to, że przyswajanie obcego języka staje się dla Zuchów łatwe i przyjemne.

Koło matematyczne

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych. Na zajęciach wykorzystywana są metody aktywizujące tak aby nauka była wesoła i przyjemna.

Zajęcie z elementami treningu umiejętności społecznych

Zajęcia mają na celu rozwijajnie umiejętności społęcznych dzieci, modelowanie poprawnych zachowan, jak również uczenie rozpoznawania emocji jakie towarzyszą nam każdego dnia.

Koło badawcze "Mali Badacze"

Celem zajęć jest tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Rozbudzanie ciekawości otaczajęcego świata.

W ramach dodatkowej opłaty proponujemy zajęcia:

Zajęcia umuzykalniające
Podczas zajęć umuzykalniających dzieci relaksują się, ćwiczą umiejętności muzyczno-rytmiczne oraz poznają świat poprzez muzykę. Program zajęć muzycznych koreluje z podstawą programową realizowaną podczas zajęć edukacyjnych w poszczególnych grupach.

Basen 
Dzieci rozwijają  naukę pływania na basenie przy ulicy Zwycięstwa w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym pod opieką profesjonalnych instruktorów.

Logopeda

Zajęcia mają charakter terapii ukierunkowanej na określone wady wymowy oraz zaburzenia mowy.