Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

"INSPIRUJĄ NAS DZIECIĘCE MARZENIA. NASZĄ MISJĄ JEST ICH SPEŁNIENIE"

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do "startu" w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, Chcemy dbać o rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

Przykładamy ogromną wagę do reazlizacji podstawy programowej oraz uwzględniamy aktualne kierunki polityki oświatowej zgodne z wytycznymi MEN.
Programy dydaktyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka oraz odpowiednio dobrane do grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia chcemy wspomagać Nasze Zuchy w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiedni program będziemy stymulować naturalny rozwój dziecka.

Zapewniamy także, iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpioną formą wszechstronnego rozwoju umysłowego, fizycznego dziecka oraz kształtowania wyobraźni. Dzięki aktywnemu włączaniu się w życie przedszkolne rozwijamy obszar społeczno-emocjonalny, dojrzałości dziecięcą, poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.
Wierzymy, że wybór Naszego Przedszkola Będzie dla Państwa dobrym wyborem, a dzieci otrzymają optymalne warunki do rozwoju.
 
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Przedszkola Świat Zucha w Białymstoku
Adam Jakoniuk