Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:
 KOŁA ZAINTERESOWAŃ
 

W ramach stałej oferty proponujemy zajęcia, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu:

 Rytmika

Dzieci poprzez zabawę uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.

 Koło plastyczne

Zajęcia pobudzają twórczość młodego człowieka, dając możliwości swobodnego działania poprzez zaangażowanie w różne formy plastyczne.

 Koło teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają u dzieci umiejętności wyrażania swoich emocji poprzez wcielanie się w różne postacie z bajek. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, co daje możliwość opanowania dość trudnej sztuki wystąpień, jak i ćwiczenie pamięci.

 Koło badawcze "Mali Badacze"

Celem zajęć jest tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Rozbudzanie ciekawości otaczającego świata.

 Język angielski

Dzieci od najmłodszych lat uczą się poprzez zabawę. Nauka języków jest bardzo ważnym elementem edukacji, dlatego też podczas zajęć z języka angielskiego łączymy naukę z zabawą. Sprawia to, że przyswajanie obcego języka staje się dla Zuchów łatwe i przyjemne.

 Koło matematyczne

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych. Na zajęciach wykorzystywana są metody aktywizujące tak aby nauka była wesoła i przyjemna

  • Zajęcie z elementami treningu umiejętności społecznych

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, modelowanie poprawnych zachowań,  jak również uczenie rozpoznawania emocji jakie towarzyszą nam każdego dnia