O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Prywatne LO o profilu mundurowym i psychologiczno-pedagogicznym

NWSP w Białymstoku

 

Atuty szkoły

  • doskonali nauczyciele posiadający doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych  
  • bez opłat czesnego przez cały cykl kształcenia, zajęcia finansowane są z budżetu uczelni
  • zajęcia lekcyjne w małych grupach do 20 osób
  • zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków w wybranym  zawodzie np. wojskowych, policjantów, psychologów, nauczycieli w przedszkolach i klasach I-III 
  • nowoczesna baza lokalowa: sale zajęciowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz komputerowy, sala gimnastyczna, stołówka, szatnia z zamykanymi szafkami dla każdego ucznia, monitoring  
  • bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych 
  • możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie wykładach oraz ćwiczeniach razem ze studentami w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku jako wolni słuchacze np. Kryminalistyka, Kryminologia, Ochrona osób i mienia, Etyka zawodowa funkcjonariusz służb państwowych, Zwalczanie terroryzmu i przestępczości, Psychologia osobowości, Psychoterapia, Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego