O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły
więcej...

Basen-nauka pływania

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej NWSP uczestniczą w programie doskonalenia umiejętności i nauki pływania
więcej...

Wirtualny Dziennik

Prosty i intuicyjny w obsłudze. Został zaprojektowany na wzór papierowego dziennika lekcyjnego.
więcej...

Edukacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

O szkole

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona
w taki sposób, aby uczniowie uważali ją
za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek"

Albert Einstein

 

Naszą misją jest stworzenie placówki przyjaznej dziecku, bezpiecznej, stwarzającej optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Nasza szkoła gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Kładziemy nacisk na kształtowanie u  swoich wychowanków szacunku do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, tak aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości   Nauczyciele w pracy dydaktyczno–wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążąc do pełnego rozwoju ich osobowości.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy.
W pracy dydaktycznej kładziemy nacisk na rozwój obszaru językowego, czyli umiejętne posługiwanie się zarówno językiem polskim, jak i nowożytnymi językami obcymi. Ważnym aspektem jest również obszar nauk ścisłych, szczególnie z uwzględnieniem nauki matematyki, tak, aby młody człowiek sprawnie poruszał się w świecie liczb.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Naszej placówki. Jesteśmy otwarci na potrzeby Państwa dzieci i służymy pomocą.